Van Alkemadeplein

Het eerste “volks”concert op het Van Alkemadeplein vond plaats op 12-06-1893 Uit Het Rotterdamsch nieuwsblad van 13-06-1893: Maar Rotterdam had Zaterdagavond — wat sinds lang niet gebeurd was — een echt volksconcert. Reeds tegen zeven uur stroomde een menigte menschen naar het Van Alkemadeplein, waar het eerste van een vijftal concerten te 7 1/2 uur zou plaats hebben, geheel voor het volk en in de open lucht, zoodat men de muzikanten niet alleen hooren maar ook zien kon, tenminste als men van meer dan gemiddelde lengte was. Een met paaltjes en touwen afgesloten ruimte was aldra door de eersten omringd.

Vanaf 1894 werd ook gebruik gemaakt van een verplaatsbare muziektent mogelijk zoals die ook wel gebruikt werden op konings- en koninginnendagen : Rotterdamsch nieuwsblad 26-09-1894: een jongen van 7 jaar viel gisteravond op het Van Alkemadeplein van de muziektent en brak den linkerarm.

RN1-10-1895k

Rotterdamsch nieuwsblad 07-05-1895 : De proef, die men den vorigen zomer heeft genomen met het geven van open concerten op het Van Alkemadeplein door de stafmuziek der schutterij, heeft zoo volkomen aan de verwachting beantwoord, dat men ook dezen zomer met die concerten zal voortgaan. Midden op het plein is een estrade gebouwd, zeer eenvoudig, doch doelmatig ingericht en van onderen van eenige roosters voorzien..

Bovenstaande tekening werd in het RN van 1-10-1895 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de datering van het Stadsarchief Rotterdam ( 1878-1882 ) onjuist is. Na aanhoudend geklaag over de acoustiek van het plein wordt in 1897 een post van f 1000,-  gereserveerd voor het aanbrengen van een klankbord op de estrade. In mei/juni 1898 volgt dan de aanbesteding voor overkapping van de estrade. P.B.Hogerdorp was daarbij veruit het goedkoopst met f1349. Of hij hem ook gebouwd heeft heb ik niet gevonden. Kort daarop is deze wel geplaatst. Tegelijkertijd was er ook een aanbesteding voor een verplaatsbare muziektent die gewonnen werd door H.G. van Schaardenburg voor f 2030. Maar daar vind ik verder niets over.

De tent zoals hij er eerst uitzag: Alkemadeplein1905 En later:

AlkemadepleinSAR1907
Stadsarchief Rotterdam ca. 1905

De tent is samen met de schuilkelder op het plein teloor gegaan na het bombardement van 1940. Hoewel hij er volgens een ooggetuigenverslag in Het vrije volk van 20-04-1970 direct na het bombardement er nog stond. Dat de tent het zo lang heeft volgehouden mag een wonder heten gezien de vele berichten die ik over vandalisme, stenengooierij e.d. tegenkwam.

Aanvullingen, beeldmateriaal, verbeteringen en suggesties zijn zeer welkom.

Reacties gaarne naar : mtrbb@telfort.nl   of plaats een reactie hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *