Bospolderplein , Persoonsdam

Vanwege werkzaamheden aan het gemaal bij het Hemeraadsplein werd op het Bos(ch)polderplein dankzij de bemoeienissen van de Vereeniging “Delftshaven” tot veredeling van het Volksvermaak een muziektent geplaatst.
De eerste uitvoering was 13-05-1916.
Daarbij werd een 1000-tal strooibiljetten verspreid waar de medewerking van het publiek werd opgeroepen om de muziektent tegen de baldadige jeugd in bescherming te nemen. Dat heeft weinig geholpen want 3 dagen later werd de tent van gemeentewege met latten dicht gespijkerd.
Overigens gingen de concerten dat jaar verder gewoon tot eind Augustus door.
Daarna houdt het op.

Gezien een ingezonden bericht uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 04-06-1927,
waarin de plaatsing van een muziektent wordt toegejuicht, zou een vroeger geplaatste door de lieve jeugd zijn vernield.

Ondertussen is er in juni 1921 een aanvang gemaakt met het bouwen van een vaste muziektent aan den Persoonsdam welke wordt ingewijd in 23-07-1921 met een optreden van de Harmonievereeniging „Blumentritt”

RN 25-07-1921

Op https://www.facebook.com/groups/wijkFeijenoord/ vond ik eindelijk onderstaande foto’s met de tent in volle glorie.

Bron: https://www.facebook.com/groups/wijkFeijenoord/
Bron: https://www.facebook.com/groups/wijkFeijenoord/

Begin  1929 wordt duidelijk dat de muziektent door uitbreiding van de veiling aan de Persoonsdam moet verdwijnen en besloten wordt dat deze zal verhuizen naar het Bospolderplein.

mauricedumaspersoonsdam
Bron: http://www.mauricedumas.nl

De kostten voor verplaatsing en noodzakelijke plantsoenaanleg worden begroot op f 3900.

Bospolderplein Muziektent 1935 b
ca. 1935

Ook bij deze tent kwam een schuilkelder.

De tent zou naar zeggen in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn verdwenen toen er een speelterrein op het plein kwam.  In een artikel van Het Vrije Volk van 15-02-1991 staat dan weer dat hij tijdens de Duitse bezetting samen met de bomen zou zijn opgestookt. Maar op een topografische kaart van, zoals er onder vermeld, ca. 1947 staat hij nog ingetekend als ook op die van ca. 1943.

Topokaart ca.1947

Aanvullingen, beeldmateriaal, verbeteringen en suggesties zijn zeer welkom.

Reacties gaarne naar : mtrbb@telfort.nl   of plaats een reactie hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *