Diergaarde

De eerste muziektempel in de oude Diergaarde.

Bron: Stadsarchief Rotterdam, The Illustrated London News, 1868

Nieuwe Rotterdamsche courant 24-04-1863: “In het najaar werd een aanvang gemaakt met de uitbreiding van den tuin aan de westzijde; daartoe zullen 3 (drie) bunders weiland tot tuin worden aangelegd…. Dit werk is opgedragen aan de HH. Zocher, te Haarlem;… de aanleg zal.. Mei 1864 gereed zijn.”

Diergaarde pg 1860 k2
In het plan was een eigen muziektempel opgenomen( tot zover werd een  muziektempel geleend) omdat volgens De Rotterdamsche Courant 29-04-1865: De kosten van vervoer enz. waren zo hoog dat ze “de rente van het kapitaal voor een eigen fraaijen muziektempel overtroffen”. In Maart 1864 is de bouw aanbesteed aan J. Kramer, die met f 3396 het laagst was, naar het ontwerp van A.W. van Dam, die ook de uitvoering leidde. Op 08-09-1864 werd het eerste concert gegeven door het korps stafmuziekanten van de afdeling der dienstdoende schutterij. Van Willem Koba kreeg ik deze ontwerptekening van de eerste eigen muziektempel toegestuurd:

Na het besluit tot het bouwen van een nieuw sociëteits gebouw, waarmee in 1876 is begonnen( Rotterdamsche courant  24-07-1879 ) en welke in mei 1879 officieel is open gesteld voor de leden, moest er ook een nieuwe muziektempel komen in de buurt van het gebouw (groen omcirkeld hieronder). De oude tempel ging verder dienst doen als bloemenkast ( rood omcirkeld ).

Diergaarde pg 1878 k2
1878 bron: Stadsarchief Rotterdam

De tweede muziektempel was opgebouwd met hout van het oude sociëteitsgebouw
en moest wegens bouwvalligheid rond 1890 afgebroken worden. In 1891 komt er op een gunstiger plaats de derde tempel in de vorm van een nis( Rotterdamsch Nieuwsblad 04-05-1891 ), die f 7600 gekost zou hebben.

Bij het 50 jarig jubileum in 1907 is er een “Geïllustreerde wandelgids Rotterdamsche Diergaarde”,  samengesteld door de toenmalige directeur van de diergaarde J.Büttikofer , uitgegeven.
Daarin zat ook onderstaande plattegrond. In het kleine cirkeltje waarschijnlijk de tijdelijke “tweede” tent.

Diergaarde pg 1907 k2
1907 bron: Stadsarchief Rotterdam
MTgekleurd
De 3e muziektempel van achter gezien.

De filmpjes zijn zonder geluid.

Langer stukje van het stadsarchief vanaf 14:05 t/m 15:06: De muzieknis

De filmpjes zijn van de derde  muziektempel die uiteindelijk gesloopt werd in 1940, waar al mee begonnen was voor het bombardement in mei vanwege de verhuizing van de diergaarde naar Blijdorp.

Van Willem Koba kreeg ik deze prachtige foto toegestuurd.

Nieuwe Tilburgsche Courant 19-08-1930
Nieuwe Tilburgsche Courant 19-08-1930

Tijdens de feesten van het 25, 30 en 50 jarige jubileum werd een tweede tent bijgeplaatst. In de Leeuwarder courant van 13-08-1931 vond ik nog deze foto:

Leeuwarder courant 13-08-1931

Aanvullingen, beeldmateriaal, verbeteringen en suggesties zijn zeer welkom.

Reacties naar:  mtrbb@telfort.nl   of plaats een reactie hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *