Hoogvliet

Hoogvliet werd door Rotterdam geannexeerd in 1934.

Dankzij Historisch Hoogvliet ( http://www.historischhoogvliet.nl en op facebook https://www.facebook.com/historischhoogvliet/ ),heb ik mooie foto’s en verduidelijking gekregen over de tent.

De muziektent werd 30-07-1948 in gebruik genomen:
“In Hoogvliet is gisteravond met enige plechtigheid de muziektent in gebruik genomen.Als vertegenwoordiger – van de gemeente Rotterdam was de heer G. A. Soeteman, voorzitter van de wijkraad, die de gelukwensen van het gemeentebestuur overbracht, aanwezig. Er was veel publiek. Tenslotte werd door de muziekvereniging, mandolineclub en beide zangverenigingen een concert gegeven.” (Het Vrije Volk 31-07-1948)

Met dank aan Historisch Hoogvliet

Bovenstaande foto kregen zij toegezonden met de opmerking dat die gemaakt zou zijn tijdens de opening in 1949 (onjuist jaartal). Oplettende bezoekers vertelde hen echter: “ze spelen het Wilhelmus want de agent van politie links salueert en de man rechts van de muziektent staat stram in de houding 🙂 Ook hangt de vlag uit” wat zou er op kunnen wijzen dat de foto gemaakt is tijdens b.v. Koninginnedag. Daar tegenover staat dat er sprake is van “met enige plechtigheid”. De bloemen aan de balustrade lijken gladiolen te zijn. Deze bloeien van juni tot eind augustus. In 1948 viel Koninginnedag nog op 31 augustus dus die geven geen uitsluitsel.

De uitvoerenden zijn DES o.l.v.  Arie den Arend.

Onderstaande foto uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw laat zien dat de tent naast de zogeheten “voetbalwei” stond. Het terrein waar de Hoogvlietse Voetbalvereniging speelde. Het was eigenlijk gewoon een stuk weiland dat eerst schoongemaakt moest worden door een “strontploeg” want normaal graasden er koeien.

Met dank aan Historisch Hoogvliet

In 1953 werd de muziektent in Hoogvliet onderwerp van uitgebreide discussies. De Chr. muziekvereniging „Door Eendracht Sterk” verzocht om verbeteringen aan de muziektent aan te brengen. Het bleek, dat de Wijkraad de plaats van de muziektent niet erg kon waarderen en er gingen zoveel stemmen op om dan maar een nieuwe muziektent in het nieuwe woongebied te maken, dat besloten werd om het verzoek aan te houden om de zaak eens goed te kunnen bezien.

Het Vrije Volk op 28-04-1953 bericht dan: “Er komt géén vaste muziektent in Hoogvliet. B. en W. deelden de wijkraad mede, dat er over enkele maanden een verplaatsbare muziektent gereedkomt, die tachtig personen kan bevatten en die beschikbaar wordt gesteld aan verenigingen en wijkraden tegen een vergoeding van de kosten van vervoer en opstelling.”

Jan Roovers, juli 1962 © Historisch Hoogvliet

Op deze foto  is de muziektent goed te positioneren. De Dorpsstraat op de voorgrond ligt op het tracé van de huidige Cloese. De weg die de foto doorkruist op de achtergrond is de Laning (ligt nog steeds op dezelfde plek). Rechts daarvan stond die boerderij van Van den Berg. De wijk Oudeland is volop in aanbouw.

Dan staat de tent er dus nog.

Jan Roovers, 3 juni 1949 © Historisch Hoogvliet

Dit is een uitsnede van de foto die hier eerst stond. Je kijkt langs het zogeheten onderpad van de Dorpsstraat in de richting van de Jan de Raadtkade en de boezem die langs de Dorpskerk uit 1658 lopen. Het houten gebouwtje hoorde bij de voetbalclub.

Wanneer de tent precies gesloopt is, is mij nog onbekend. Hij stond er op enig moment wel desolaat bij.

Met dank aan Historisch Hoogvliet

Aanvullingen, beeldmateriaal, verbeteringen en suggesties zijn zeer welkom.

Reacties gaarne naar : mtrbb@telfort.nl   of plaats een reactie hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *