Ozingastraat, Het Park, Arie den Arendplein / Pernis

Pernis werd in 1934  door Rotterdam geannexeerd.

Nadat in 1946  negen verenigingen hadden aangeboden om gedurende 10 jaar f 300,- per jaar in de kosten bij te dragen werd op 5 mei 1948 werd de muziektent in de Ozingastraat van gemeentewege geopend ( Rotterdams Jaarboekje 1949, Het vrije volk 04-12-1952 ).

Pernis-Ozingastraat

In 1962 werd bekend dat vanwege het feit dat de RET de bus door de Ozingastraat wilde laten rijden en om het draaien van de bussen te vergemakkelijken de tent moest verdwijnen.
Volgens de pandkaart, één van de twee die ik van een muziektent heb kunnen vinden, werd de vergunning  verleend op 29-06-1965 en de sloop voltooid op 25-06-1966.

Intussen was er in 1965 een nieuwe tent gebouwd in het zogenaamde Eerste Park. Gezien de racties op pernisonline.nl en de spaarzame krantenberichten gebeurde er al snel niet veel meer. Het laatste bericht vond ik in 1978.

Pernisseweg SAR ca 1965
Pernisseweg. Stadsarchief Rotterdam. ca.1965
PernisMTOPW
pernisonline.nl

Wanneer deze tent is gesloopt weet ik niet maar zal gezien onderstaande opmerking op pernisonline.nl na 1980 gebeurd zijn.

“Toen ik in ’79 in Pernis kwam wonen, verkeerde het bouwwerk al in zeer matige staat…. Wel werd in de loop van de volgende jaren het stalen hekwerk gesloopt. Vast niet door de kleuters.”

In het kader van Opzoomeren zou er in 1994 f 160.000,-  bijeen zijn gebracht voor een replica van de in 1966 gesloopte tent. Volgens het AD Rotterdams Dagblad gingen de eerste palen eind mei 1994 de grond in en op 12-09-1994 wordt de tent officieel geopend op wat toen nog het plein aan de Boonstraat heette.

MT Pernis oorspronkelijk

Op 22-06-2004 is dit plein omgedoopt naar Arie den Arendplein.
Den Arend was onder andere dirigent van de muziekverenigingen Concordia, O.B.K. en DES en gaf menig Pernisser muziekles. Hij heeft veel muziekstukken gecomponeerd voor harmonie- en fanfarekorpsen.

In 2006 werd de tent opgeknapt en aangepast.

pernisonlinemuziektent
pernisonline.nl
26 augustus 2006
www.obkpernis.nl , 26 augustus 2006

RPMT4B

Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn zeer welkom.

Reacties gaarne naar : mtrbb@telfort.nl   of plaats een reactie hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *