Saenredamplein , Plassingel / Overschie.

Ook Overschie kwam in 1941 bij Rotterdam.

De tent in de speeltuin  kan er op zijn vroegst zijn komen te staan in 1894  toen de buitenplaats aan de Zestienhovensekade in handen kwam van Anthonus van der Moor, die er een theetuin, koffiehuis, speeltuin en een kegelbaan exploiteerde en het buiten omdoopte tot Land- en Schiezicht.

In 1901 werd de buitenplaats verkocht aan een exploitatie-maatschappij, die het verhuurde aan Jacob van den Akker. Hij poogde tevergeefs de theetuin en het restaurant in stand te houden, maar in 1915 moest hij er mee stoppen en zette hij zijn bedrijf voort in het restaurant met theetuin aan de Delftweg. Het mooie buiten stond leeg, verviel meer en meer en toen het in 1916 werd gekocht door de heer Ouwerkerk stonden alleen de bomen er nog en het hechte buitenhuis. ( bron: googlecache buitenplaatsen.nl, de pagina bestaat niet meer )

Land- en Schiezicht 1904

NRC 26-06-1925:  De gemeenteraad heeft vandaag credieten verleend voor den bouw van en muziektent in het plantsoen aan den Plassingel. En twee maanden later staat deze er

Overschie PL 1925
Rotterdamsch nieuwsblad 27-08-1925

Vrij spoedig daarna wordt de tent verplaatst naar de tuin bij het “Verenigingsgebouw”, de latere Bethelkerk, aan de Burgemeester Bosstraat. Daar bestaat een foto van maar die heb ik niet in bezit.

Op een gegeven moment is de tent verplaatst naar het Pieter de Hooghplein. De eerste melding die ik gevonden heb is van 07-06-1940 in het Rotterdamsch nieuwsblad:

OVERSCHIE Concerten in de gemeentelijke muziektent.
De concerten, die jaarlijks gedurende het zomerseizoen in de gemeentelijke muziektent gegeven worden, zullen ook dit jaar ondanks de buitengewone tijdsomstandigheden plaatsvinden.

Later in het Rotterdamsch nieuwsblad 10-03-1941 :

OVERSCHIE Nieuwe muziektent-schuilkelder.
De tegenwoordige muziektent aan het Pieter de Hooghplein is niet op een paalfundeering gebouwd, waardoor deze regelmatig verzakt en herstelling noodzakelijk is, wat niet afdoende is en veel kosten meebrengt. Ook vallen merkbare teekenen van verval aan de houtconstructie te constateeren. Aldus schrijft het college van B. en W. aan den Raad en verbindt daaraan het voorstel de  oude muziektent door een nieuwe te vervangen….
….Blijkens het rapport van den directeur van gemeentewerken is het zeer goed mogelijk de bergruimte onder den vloer aan twee zijden va. buiten af toegankelijk te maken en als schuilkelder bij luchtalarm in te richten. De ruimte biedt plaats aan honderd personen- De van baksteen op te trekken muziektent zal gestut worden door 9 betonpalen om verzakking te voorkomen. De kosten van den bouw ramen B; en W. op ƒ7500.

16 december 1941 werd de naam gewijzigd in Saenredamplein.

Op de naoorlogse foto’s ziet het er niet naar uit dat dat doorgegaan is
want het is nog steeds dezelfde tent als van de Plassingel.

Saenredamplbew
Saenredamplein

Het Vrije Volk van  23-10-1970 meldt dan : De muziektent op het plein, zal verdwijnen, en het herdenkingsmonument verhuist….

Bewerkt van het origineel van Ary Groeneveld. Maart 1973
Stadsarchief Ary Groeneveld

Een foto van 04-05-1973 met het monument op de oude plaats en de tent in de achtergrond.

Maart 1973 staat de tent er nog. Het vrije volk van 03-05-1975 maakt melding van de nieuwe plaats van het monument dus de tent is waarschijnlijk ergens daartussen gesloopt.

Aanvullingen, afbeeldingen, verbeteringen en suggesties zijn zeer welkom.

Reacties gaarne naar : mtrbb@telfort.nl   of plaats een reactie hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *